Akoestische lekdetectie

Akoestische lekdetectie is een simpele manier van het opsporen van lekkages. Met behulp van een stethoscoop luisteren we naar de muren. Dit doen we op diverse plaatsen, zodat wij de normale ruisfrequentie kunnen bepalen. Op de plaats waar leiding lekt, ontstaat een hoogfrequent lekgeruis.

Door goed te luisteren, kunnen we de locatie van het lek zeer nauwkeurig aangeven.
Wij kunnen deze techniek combineren met traceergastechniek. Vervolgens werken we op dezelfde wijze. Op de plaats van de lekkage, zorgt het traceergas namelijk voor een blazend geluid. Deze technieken worden doorgaans ook gebruikt ter bevestiging van de resultaten uit andere technieken

    Call Now Button