Kleurstof test

De kleurstof test wordt vaak gebruikt bij het opsporen van een lekkage. Met een kleurstof test worden leidingen geïnjecteerd met ongevaarlijke en milieuvriendelijke lekdetectie kleurstof. Het verloop van de leiding kan worden gevolgd en de precieze oorzaak van een lekkage wordt hierdoor achterhaald. Waar de kleurstof zichtbaar wordt buiten de leiding, is een lek aanwezig. De kleurstof test is met name efficiënt bij het opsporen van een daklekkage en leiding lekkages, maar is niet altijd geschikt voor zeer kleine lekken. Bij kleine lekken duurt het vaak iets langer om de lekkage in kwestie op te sporen.

De test met lekdetectie kleurstof wordt vaak gecombineerd met andere lekdetectietechnieken zoals endoscopie. De lekdetectie kleurstof wordt toegediend in de vorm van een poeder dat, eenmaal gemengd met water, een gekleurde vloeistof wordt. Soms wordt ook gewerkt met UV-luminaat. Dit is een speciale kleurstof die zichtbaar wordt onder UV-licht. Doordat UV-luminaat niet direct zichtbaar is, dient er rekening te worden met een vervolgonderzoek.

kleurstof-3
kleurstof-2

Wacht niet met het opsporen van uw lekkage en neem vandaag nog contact met ons op.

    Call Now Button